Technologický pokrok v oblasti stavebníctva každoročne prináša vylepšenia, ktoré zvyšujú kvalitu a funkčnosť stavebných materiálov. Inovácie majú v súčasnosti jasný cieľ – zlepšenie kvality životného prostredia a zníženie vplyvu stavebníctva na jeho súčasný stav.

Napredovanie sa nevyhýba ani oblasti strešných krytín, a tak môžete byť ekologickí nie len vďaka využitiu inteligentnej regulácie tepla či ekologickej izolácie. Nová generácia strešnej krytiny, Terran Generon, má rovnaké vlastnosti (povrchová ochrana, odolnosť proti mrazu, nepriepustnosť a presné rozmery) ako ďalšie produkty výrobcu. Navyše však preberá funkciu solárneho panela.

solarna krytina terran generon

Do povrchu krytiny sú integrované solárne články, ktorých ročný energetický prínos je pri smerovaní strešnej roviny na juh a pri sklone strechy 35° až 167 W/m2. Výkonnosť jednej solárnej škridly Generon je 15 Wp. Vaša strecha sa tak zmení na fotovoltickú elektráreň.

Vyrobená elektrická energia je podobne ako pri klasických solárnych systémoch dodávaná do rozvodovej siete. Na pripojenie budete potrebovať súhlas dodávateľa elektrickej energie a elektromer, pre zistenie rozdielu medzi prijímanou a odovzdanou energiou.

solarna krytina

Na minuloročnom veľtrhu Coneco Racioenergia 2019 v Bratislave získal Generon ocenenie za najlepší trvalo udržateľný výrobok.

Okrem tradičnej kvality výrobku a možnosti získavania energie z obnoviteľného zdroja si Terran potrpí aj na dizajn. Vzhľad Generonu a spôsob ukladania je takmer totožný s klasickými škridlami. Pri okrajoch strechy sa kombinuje s krytinou Terran Zenit. Generon tak korešponduje s rovinou strechy a ponúka v porovnaní so solárnymi panelmi elegantnejšie riešenie.

solarna krytina

Technické údaje:

rozmery: 330 x 420 mm
hmotnosť: 5,9 kg
krycia šírka: 300 mm
menovitý výkon: 15 Wp
mechanická pevnosť: > 1200 N
priesakovosť: > 20 h