Zlý technický stav Dúbravsko-Karloveskej električkovej radiály, ktorá spája centrum mesta s mestskými časťami Dúbravka a Karlova Ves, si vyžiadal modernizáciu, ktorá začala 22. júna 2019. Stavebné práce postupne obmedzujú dopravu na viacerých miestach Dúbravky a Karlovej Vsi.

Hlavným prínosom zmodernizovaného úseku bude vyšší komfort hromadnej dopravy pre viac ako 30 000 cestujúcich denne. Karloveská radiála bude po dokončení o 3 minúty rýchlejšia, bezpečnejšia a hlavne tichšia. Navyše, vďaka realizácii vegetačného pokrytia trate a okolia trate, dôjde aj k vizuálnemu spríjemneniu celého rekonštruovaného úseku.

„Dôjde k vybudovaniu nových nástupísk zastávok väčšinou v ich pôvodných polohách. Nástupiská zastávok budú vybavené osvetlenými prístreškami pre cestujúcich s dostatočnou kapacitou pre daný uzol, automatmi na výdaj cestovných lístkov, ako aj elektronickým informačným systémom. Prístup k nim bude bezbariérový.“ bratislava.sk

V súčasnosti prebieha druhá etapa prác, ktorá by mala trvať do jesene 2020. “Termíny zatiaľ ohrozené nie sú, teda naďalej počítame s tým, že práce na poslednej etape trate v časti Molecova – tunel pod hradom by sa mali začať 2. mája s termínom ukončenia september 2020. Samozrejme, bude závisieť aj od toho, ako sa bude vyvíjať situácia v súvislosti s opatreniami kvôli koronavírusu,” informoval pre imhd.sk Peter Bubla.

Napriek omeškaniam v prvej etape je tempo prác v súčasnosti dobré. Pokračujú práce na dokončení podložia, na ktoré príde nosná doska s výstužou zo sklolaminátu, tvoriaca podklad pre pevnú jazdnú dráhu. Následne prebehne osadenie podvalov a koľají so žliabkovacím profilom, ktoré sú v niektorých častiach trate už zrealizované.