betonaz nadstavby budovy

FTVŠ – nadstavba

Priebeh prác